0
Košík Košík
Nákupní taška 0 položky

Martin Skalický

Skalického tvorba se drží v řádu témat, používaných materiálů, barevností a rozpoznatelného rukopisu jak formálně, tak obsahově. Přestože médium sochy formálně často překračuje, stále se v jeho pracích odráží vztah k figuře. Zásadními výstupy v posledních letech jsou sochy, tvořené zpravidla z textilu. Častá ironizace je v jeho rukopisu také typickým výrazovým prvkem. Nelze opomenout pečlivou řemeslnou stránku děl.
Fotografie díla

MADONA

2018 textil, PUR pryskyřice, lak 50×24×16 cm (výška x šířka x hloubka)
23 000 Kč

Madona (2018) formálně vychází z dřevěné gotické madony, jež se stala předlohou pro celý soubor. Gotická madona je základním stavebním prvkem, jenž umožňuje výrazové experimentování s formou (tvar, barva, exprese, dekor, ornament). Autora zajímá především rozmanitost výrazů, jež může vytvořit z jedné předlohy a na kolik se jednotlivé verze od sebe liší. V práci hraje také nepostradatelnou roli tzv. organizovaná náhoda.